Gratis onafhankelijk inzicht in energieverbruik voor
particulieren met een slimme meter

De schoonste en goedkoopste energie is de energie die we niet verbruiken. Om goed in beeld te krijgen waar de besparingskansen liggen is helder inzicht in energie heel belangrijk.

Gratis perfect inzicht in uw verbruik!

Energie prijsplafond 2023

Op 1 januari 2023 is het prijsplafond ingegaan. We krijgen veel vragen over wat het energieplafond nou inhoudt. Op deze pagina hebben we voor u de belangrijkste punten op een rij gezet.

Energieplafond

Wat is het?

Het prijsplafond is een maatregel die de overheid heeft ingesteld om de energierekening te verlichten. Iedereen die minder verbruikt dan 1200 kuub gas en 2900 kWh per jaar, betaalt in 2023 maximaal € 242 per maand. Zit u al onder dat maandbedrag, dan verandert er voor u niets. Als u meer verbruikt dat het ingestelde plafond, betaalt u over alles wat daarboven valt het tarief van uw leverancier.

Hoe werkt de afrekening?

Het totale verbruiksplafond voor stroom en gas is verdeeld per maand. Daarbij is rekening gehouden met het gemiddelde energieverbruik door het jaar heen. In de winter verbruikt u bijvoorbeeld meer gas dan in de zomer. Daarom is het verbruiksplafond per maand in de winter hoger dan in de zomer.

Energieplafond Stroom Energieplafond Gas

De leverancier rekent het prijsplafond in twee delen af: deel 1 is de periode vóór uw jaarafrekening en deel 2 de periode ná uw jaarafrekening. Iedereen krijgt op een ander moment in het jaar zijn jaarafrekening, dit is afhankelijk van de startdatum van uw contract. Met andere woorden: een “energiecontractjaar” loopt meestal niet gelijk met het kalenderjaar. Na uw jaarnota begint u dus weer vanaf 0. Als u nog verbruiksplafond over heeft, dan neemt u dat niet mee naar de volgende periode.

Een voorbeeld van Rijksoverheid:

U krijgt uw jaarnota in april 2023. Het prijsplafond bestaat voor u dan uit een deel van januari t/m maart 2023 en een deel van april t/m december 2023. Als u in maart op vakantie gaat en daardoor minder verbruikt dan het maximum van januari t/m maart, kunt u het restant niet meenemen naar de periode vanaf april.

Hoe werkt het met zonnepanelen?

Bij het plafond voor elektra wordt gekeken naar uw netto levering. Dit houdt in dat de elektra die u van uw leverancier geleverd krijgt, eerst wordt verrekend met de elektra die vanuit uw zonnepanelen wordt teruggeleverd. Goed om te weten is dat u de teruglevering uit eerdere maanden niet kunt meenemen. Net zoals bij het verbruiksplafond, begint u na uw jaarnota weer vanaf 0. U compenseert in de rest van 2023 geen verbruik of teruglevering met de voorgaande notaperiode.

Hoe werkt het voor huishoudens met blokverwarming?

De overheid is nog bezig met een regeling voor huishoudens met een blokaansluiting. Zoals het er nu uitziet zal dit neerkomen op een vaste vergoeding per huishouden, die wordt uitbetaald aan de verantwoordelijke voor de aansluiting (bijvoorbeeld een VVE of woningbouwcorporatie). Dit zal vervolgens verrekend worden door deze partij.

Hoe zit het met dal of normaaltarief bij het prijsplafond?

Over het normaal- en daltarief is (nog) niet veel bekend. Wij verwachten dat het stroomtarief van het energieplafond één tarief is en dat er dus tot het plafond geen verschil wordt gemaakt tussen het normaal- en daltarief. Voor het verbruik boven het plafond betaalt u weer de tarieven die voor u gelden in uw energiecontract. Als u gebruik maakt van het normaal- en daltarief dan zullen deze tarieven vanaf dan weer gelden.

Voorbeeld berekening

U ontvangt op 30 maart 2023 uw jaarnota. Hierop wordt het energieplafond verrekend voor de periode 1 januari 2023 t/m 30 maart 2023.

Energieplafond jaarnota elektra

De kosten voor uw jaarnota voor elektriciteit zijn als volgt opgebouwd:

 1. Kosten voor periode 1 april t/m 31 dec. 2022 conform de prijs van de de leverancier voor die periode plus energie belasting en netbeheer kosten.

 2. Kosten voor periode 1 jan. t/m 31 maart 2023 binnen het energieplafond.

  • Als u in deze periode minder heeft verbruikt dan 886 kWh dan is het uw levering maal € 0,40.

  • Is het verbruik meer dan 886 kWh dan worden de kosten opgebouwd uit de volgende twee berekeningen:

   • 886 x € 0,40 = 354,40 (Energieplafond)

   • De overige levering maal het energie tarief van uw leverancier (incl. energie belasting)

 3. Kosten voor de netbeheerder. Deze zijn per jaar en per netbeheerder anders.

Energieplafond jaarnota gas

De kosten voor uw jaarnota voor gas zijn als volgt opgebouwd:

 1. Kosten voor periode 1 april t/m 31 dec. conform de prijs van de de leverancier voor die periode plus energie belasting en netbeheer kosten.

 2. Kosten voor periode 1 jan. t/m 31 maart binnen het energieplafond.

  • Als u in deze periode minder heeft verbruikt dan 568 kWh dan is het uw verbruik maal € 1,45.

  • Is het verbruik meer dan 568 kWh dan worden de kosten opgebouwd uit de volgende twee berekeningen:

   • 568 x € 1,45 = 823,60 (Energieplafond)

   • Het overige verbruik maal het energie tarief van uw leverancier (incl. energie belasting)

 3. Kosten voor de netbeheerder. Deze zijn per jaar en per netbeheerder anders.

Energie plafond verdeling zelf berekenen

In de bovenstaande tabellen staat het energie plafond verdeeld per maand. Wilt u weten hoe de verdeling op dag niveau is om uw energie plafond te berekenen kijk dan hier: Hoeveelheden gas en stroom tegen de tarieven van het prijsplafond per dag.